Жашківська спеціалізована школа №1
з поглибленим вивченням окремих предметів
  

Ви увійшли якГістьГрупа "Гости"Вітаю Вас, Гість
Понеділок, 06.07.2020, 11:02


Меню сайту

Форма входу

Пошук

Друзі сайтуКалендар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Статистика

 Положення про раду школи 

Положення про раду школи

I. Загальні положення.

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. №964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у навчальних закладах системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Рада Жашківської  спеціалізованої школи  № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської районної ради Черкаської області (далі - школа) – це постійно діючий у період між конференцією колегіальний орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи, типовим положенням про раду школи.

1.4. Рішення ради школи, прийняті в межах повноважень та у відповідності із законодавством, обов’язкові для адміністрації, вчителів, учнів та батьків.

На основі рішень ради школи директор має право видавати накази та розпорядження.

1.5. Рішення ради школи, якщо воно не суперечить чинному законодавству, є остаточним.

 

 

II. Мета завдання і принципи діяльності Ради Школи:

2.1. Метою діяльності ради є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та вдосконалення навчально-виховного процесу;

-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2. Основними завданнями ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування виховного середовища;

-створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладам з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3 Рада школи діє на засадах:

-законності, гласності;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства.

 

 

 

III. Структура Ради Школи та організація її діяльності:

3.1. До ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів I – III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді школи і загальна її чисельність визначається конференцією школи: 5 батьків, 5 учителів, 5 учнів 7 – 11-х класів.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради школи з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується на засіданні Ради школи.

Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду школи голова, який обирається зі складу ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Голова ради обирається на конференції.

3.5. Засідання ради може скликатись її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначається радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

3.11 Рада школи:

-організовує виконання рішень конференції;

-вносить пропозиції щодо змін типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його вихованням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

-затверджує режим роботи школи;

-сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-приймає рішення спільно з педагогічною радою представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;

-заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-виступає ініціатором проведення добродійних акції (ярмарків, конкурсів тощо);

-вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-розглядає питання родинного виховання;

-бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

-сприяє педагогічній освіті батьків;

-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 

 

IV. Права ради школи:

 • самостійне планування та проведення в життя своїх рішень;
 • участь у формуванні планів прийому учнів до школи;
 • визначення змісту шкільного компоненту освіти, форм і методів навчання в школі;
 • забезпечення соціального захисту учнів та працівників школи від експлуатації, психічного чи фізичного насильства;
 • захист самостійності школи в межах законодавства від втручань у професійну та посадову діяльність учасників навчально-виховного процесу;
 • організація залучення добровільних внесків, дотацій на потреби школи;
 • заохочення педпрацівників та учнів (внесення подяк, виділення премій, стипендій, тощо);
 • внесення стягнень педпрацівникам та учням (попередження, догана, виключення з школи, відсторонення від роботи (для працівників школи), тощо;
 • заслуховування звітів директора школи та при потребі інших працівників школи. Контроль за використанням батьківських коштів, затвердження витратної частини шкільних доходів спецфондів, додаткових освітніх послуг, тощо;
 • здійснення громадського контролю за організацією харчування в школі;
 • розрив трудових договорів з ініціативи адміністрації школи; з особами, які не відповідають займаним посадам;
 • організація продуктивної суспільно-корисної праці;
 • щорічне встановлення режиму роботи школи (тривалість навчального тижня, занять, встановлення (затвердження) графіку чергування учнів.

 

 

Структура Ради школи

та розподіл обов’язків між членами Ради школи

 1. Голова Ради школи:
 2. Заступник голови  Ради школи -                                -  член Ради школи
 3. Секретар Ради школи:                                                 - член Ради школи

 

 Структура Ради школи з розподілом обов’язків членів Ради:

 

Фінансово – економічна комісія:

Голова комісії:                                                  , заступник Голови Ради школи ;

Члени комісії:                                                          

 

Сприяє залученню позабюджетних коштів для забезпечення діяльності і розвитку школи, визначає мету та напрямки їх діяльності

Погоджує здачу в оренду школи  закріплених за нею об’єктів власності

Регулює зміст і ціноутворення додаткових платних послуг;

Здійснює контроль витрат позабюджетних коштів, звітує про результати контролю на засіданні Ради школи (при потребі);

 

 

Навчальна комісія:

Голова комісії:

  Члени комісії:                                                          

                                           

Розглядає і виносить на затвердження Радою школи зміст шкільного компоненту, профільність навчання у старшій школі;

Бере участь у доборі навчальних програм і підручників;

Розглядає і виносить на затвердження Радою школи режим роботи школи протягом усього навчального року, в тому числі тривалість робочого навчального тижня;

Ухвалює рішення щодо введення (скасування) шкільної форми для учнів та персоналу школи;

Здійснює контроль за станом бібліотечного фонду і розробляє пропозиції щодо його поповнення;

Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та безпечних умов навчання і праці в школі;

У разі необхідності ініціює проведення незалежної експертизи якості навчальних результатів школи;

Проводить експертизу якості умов організації навчально-виховного процесу у школі;

Один раз у півріччя спільно з адміністрацією школи готує інформацію щодо результатів поточної та підсумкової успішності учнів школи; .

Готує відповідний розділ щорічного звіту перед батьками та громадськістю;

Готує і виносить на затвердження Ради школи програми розвитку школи.

Правова комісія:

 

Голова комісії:                                                          

Члени комісії:

 

Розглядає скарги і заяви на дії (бездіяльність) педагогічного колективу, педагогів, адміністрації, адміністративного, обслуговуючого персоналу школи і ухвалює рішення щодо даних дій;

Ухвалює рішення щодо виключення учнів із школи;

Порушує клопотання при наявності підстав перед відповідними органами про розірвання трудового договору із педагогічним працівником, іншим працівником школи;

Здійснює контроль за дотриманням прав усіх учасників навчально- виховного процесу;

Бере участь у роботі експертних комісій при атестації школи ;

Залучається до роботи комісії при атестації і ліцензуванні школи;

Готує відповідний розділ звіту перед батьками і громадськістю.

 

Комісія з організаційних питань:

 

Голова комісії:

Члени комісії:

Організовує роботу із ЗМІ, соціокультурними організаціями;

Організовує просвітницьку і освітню діяльність, реалізацію соціальних проектів;

 Залучає випускників школи, ветеранів праці школи до реалізації освітніх проектів .

Працює з батьківськими комітетами класів;

Готує щорічну інформаційну доповідь про результати діяльності школи; Організовує роботу із ЗМІ, соціокультурними організаціями;

Організовує просвітницьку і освітню діяльність, реалізацію соціальних проектів;

Залучає випускників, школи ветеранів праці школи  до реалізації освітніх проектів .

Copyright MyCorp © 2020